Wat is er mis met ‘woke’?

The Philly Pride flag, explained

De ’traditionele’ regenboogvlag en de nieuwe, intersectionele ‘woke’-variant


Iedereen wordt blij van een regenboog. Deze staat voor licht na duisternis, voor ’alle kleuren onder de zon’. ‘Blij’ is de letterlijke vertaling van het Engelse woord ‘gay’. De regenboogvlag is dan ook een tikkeltje kitsch, net zoals de veelkleurige extravaganza die de gemeenschap omarmt.

Maar ondanks dit perfecte, universeel herkenbare, feestelijke symbool, voelden sommige mensen zich toch niet ‘vertegenwoordigd’ genoeg door de oorspronkelijke pride vlag. De regenboog werd herontworpen, met een bruin/roze/witte pijl die zich ertussen wurmt. Op deze ‘progress’ vlag zijn bepaalde groepen blijkbaar toch net iets ‘exclusiever’ dan anderen.

Gek genoeg vormt deze nieuwe vlag zo het perfecte symbool voor alles wat er mis is met ‘woke’. Het is een prachtig ideaal en universeel principe, dat uit elkaar wordt gedreven door een klein groepje opdringerige aandachttrekkers. Wat er mis is met ‘woke’ leest u hieronder.


Dit artikel verscheen 19 januari 2023 ook in het Engels op de Spinozagroep.

Johannes Hogebrink is een kunstenaar/ filmmaker. Hij studeerde af als documentaire regisseur aan de NFTA in 2010 en maakte zijn debuut met de film “de Vliegende Hond” in 2018. Johannes won “Sterren op het Doek” met een portret van Tom Egbers in 2020.

Voor meer van zijn werk, zie www.Johannez.nl

Voor een eerdere reeks over ‘woke’ en vrijmoedigheid, check dit pleidooi.

Johannes Hogebrink en wat er mis is met woke

Kritiek richt zich op methode, niet het ideaal

‘Woke’ betekent soms ‘wakker’ en staat voor ‘bewustwording’: de beweging strijdt voor meer rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in de samenleving. Dit is iets waar ieder weldenkend mens vanzelfsprekend achter staat. Daarvoor dient elke vorm van racisme, discriminatie, onrecht en onderdrukking te worden uitgebannen. Ook daar kan niemand omheen. Het gaat pas schuren bij de aangewezen oorzaak van al die misstanden, en de manier waarop dat dient te worden aangepakt. De meest prominente woke-activisten wijzen obsessief op ‘micro-agressies’, terwijl ze tegelijkertijd zelf uiterst agressief iedereen ‘cancelen’ die hun eigen normen en waarden niet volledig ondersteunt.

Tegenstanders van ‘woke’ gebruiken dat soort extremen om de hele beweging af te serveren. Voorstanders gebruiken de idealen weer om de extremen goed te praten, en verwerpen alle kritiek juist als ‘extreemrechts’. Dit zijn drogredenen die het debat vervuilen. Omdat het hier gaat over oprechte, ingewikkelde vraagstukken die een adequate aanpak verdienen, wordt het hoog tijd om de zin van de onzin te scheiden.

‘Ik voel me onveilig’

Veiligheid is van groot belang in een samenleving. Maar de woke-beweging wakkert een soort bewustwording aan waarbij elke onwenselijke emotie kan worden aangemerkt als een ‘gevoel van onveiligheid’. Daarbij wordt de veroorzaker van dat gevoel altijd verantwoordelijk geacht, ongeacht zijn of haar intenties. Wanneer de persoonlijke beleving van de beschuldigende partij allesbepalend is, wordt het bijna onmogelijk om je nog te verdedigen tegen bijvoorbeeld beschuldigingen van intimidatie. Dit maakt elk onderwerp heikel.

’Het recht om niet beledigd te worden’ is een illusie. Een vrije en open samenleving draagt een onvermijdelijk risico om geconfronteerd te worden met onwelgevallige uitlatingen van anderen. ‘Aanstoot’ aan uitspraken is dan ook niet iets wat je krijgt, maar iets wat je ‘neemt’: het is een keuze. Anders dan bij fysiek geweld, kan men er immers ook voor kiezen om zich van bepaalde uitspraken niets aan te trekken. Leren omgaan met ongemakkelijke confrontaties hoort bij het opgroeien in een pluriforme samenleving. Iedere woke-activist zal dit beamen wanneer conservatieven aanstoot nemen aan bijvoorbeeld een gay-parade.

‘Aanstoot nemen’ valt dus onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van emotioneel volwassen mensenDit argument wordt echter vaak verkeerd opgevat: het betekent natuurlijk níet dat emoties er niet toe doen. Het blijft belangrijk om rekening te houden met ieders persoonlijke gevoelens. Maar dit betekent slechts dat emoties niet van doorslaggevende waarde moeten zijn met betrekking tot de beoordeling van maatschappelijke misstanden.

Alleen mensen die niet in staat zijn hun eigen emoties te beheersen, zoeken hun toevlucht in het beheersen van andermans uitlatingen.

Taalgedrochten en aanstootnemers

‘Woke’ richt zijn pijlen regelmatig op ‘fout’ taalgebruik. Nadat het woord ‘buitenlanders’ te beledigend werd geacht, werd het vervangen door het woord ‘allochtonen’, waarna dát de nieuwe beladen term werd. Nu wordt het vervangen door ‘mensen met een migratieachtergrond’. Sommigen vinden dat het woord ‘vrouwen’ moet worden vervangen voor ‘mensen die menstrueren‘. Wat ook weer niet altijd opgaat, want transvrouwen zijn geboren in het lichaam van een man. Of wat te denken van de laatste uit Amerika overgewaaide hype –  simpelweg omdat het taalkundig onwerkbaar is – de zelf bedachte ‘pronouns’ oftewel voornaamwoorden. Deze woke-modegril lijkt dan ook gelukkig vrijwel uitsluitend beperkt tot (extreem-)linkse studenten, en zal waarschijnlijk vanzelf overwaaien. Het verbasteren van de taal leidt dus vooral tot ellenlange discussies over welke term nu de meest politiek correcte is, met verschillende taalgedrochten tot resultaat.

Wie mag spreken, bepaalt het debat. Wanneer ‘aanstoot’ de bepalende factor van dit debat wordt, krijgt de grootste aanstootnemer het grootste podium. Het ‘belonen van de beledigde’ ontketent een zichzelf versterkende spiraal van ophef. Het debat wordt onmogelijk en uiteindelijk wordt alles wat ‘triggering’ is gemeden als de pest. Diverse cabaretiers en hoogleraren hebben de ‘cancel culture’ al aan den lijve ondervonden. Terwijl juist discutabele onderwerpen openlijk moeten kunnen worden besproken. Argumenten dienen te worden beoordeeld op de inhoud, niet op de gekozen bewoording of op de sociale klasse waartoe de spreker wordt ingedeeld.

‘Ik vind jou een dader’

Discriminatie begint wanneer mensen worden ingedeeld in groepen, en wanneer de vermeende eigenschappen van die groep worden geprojecteerd op ieder individu in zo’n groep. Vaak wordt ‘het patriarchaat‘ als de grote schuldige aangewezen voor maatschappelijke misstanden. ‘Witte heteromannen’ zijn oververtegenwoordigd in posities van macht, en gevallen van machtsmisbruik vinden dan ook veelal plaats door witte, mannelijke daders. Maar is dat omdat ze wit/man/hetero zijn, of omdat ze simpelweg de grootste groep vormen in de meeste westerse landen – en dus oververtegenwoordigd in die statistieken? Ook is het geen geheim dat vrouwen vaker kiezen voor het opvoeden van kinderen in plaats van voor een carrière. Veelal is dit simpelweg omdat ze daar – in tegenstelling tot mannen –  biologisch beter toe zijn uitgerust. Zo hebben alle verschillen in biologie, religie en cultuur wereldwijd invloed op verschillen in individuele carrièrekeuzes. Hier is op zichzelf niks mis mee.

De woke-beweging noemt al die verschillen echter het gevolg van sociaal-culturele ‘systematische onderdrukking’ en eist daarom ‘radicale gelijkheid’. Het is niet zo dat er geen schadelijke vooroordelen bestaan die aangepakt dienen te worden. Maar witte heteromannen hebben geen monopolie op vooroordelen: die komen overal voor.

Daar komt de dubbele moraal van ‘woke’ uit de mouw. Toen Lale Gül een boekje opendeed over welig tierend racisme en misbruik in haar Turkse gemeenschap, bleef het oorverdovend stil in de woke-linkse hoek. Dit past namelijk helemaal niet in hun narratief van een onschuldige minderheid die het slachtoffer is van foute, blanke machthebbers. Integendeel, erkennen dat er misschien wel iets mis is binnen sommige aspecten van de islamitische gemeenschap, opent de deur voor heel andere verklaringen voor hun achterstand in de samenleving dan ‘wit racisme’.

Dit kon echter niet door de beugel bij ‘woke’. Sigrid Kaag van D66 schrapte Gül uit haar speech, en Sylvana Simons van BIJ1, die vooral vrouwen en minderheden zegt te vertegenwoordigen, kon het niet opbrengen om op te komen voor Lale. De reden is pijnlijk duidelijk; haar relaas past niet in hun plaatje van een geslaagde integratie. Haar kant kiezen zou flink wat stemmen kunnen kosten onder de eigen achterban. Dit soort hypocrisie is precies wat mensen bij bosjes naar populistisch-rechts jaagt. Ondanks dat ook daar weinig constructieve antwoorden liggen, kan er in ieder geval wél over worden gesproken.

Giftige mannen en vrouwen

Toxic masculinity’ is een term voor al het mannelijke ‘machogedrag’ dat leidt tot seksisme, (seksueel) machtsmisbruik en tot onzekerheid bij andere mannen. Dit is een daadwerkelijk maatschappelijk probleem dat aandacht verdient. Maar ‘giftig’ gedrag is niet aan mannen voorbehouden: vrouwen kunnen er ook wat van. En niet alleen richting mannen, maar ook onderling. Woke hoor je echter nooit over ‘toxic femininity’, en mensen die het proberen aan te kaarten worden ‘victim blaming’ verweten.

‘Believe All Women!’ was een slogan van de #Metoo beweging – een begrijpelijke reactie van veel vrouwelijke misbruikslachtoffers die zich niet serieus voelden genomen. Maar men leek te vergeten dat vrouwen soms valse aantijgingen kunnen maken, zoals de hele wereld heeft kunnen zien in de krokodillentranen van Amber Heard. Ieder mens, dus niet alleen mannen, kan potentieel ‘giftig’ gedrag vertonen, en het is van belang daar waarkzaam voor te blijven.

Binnen de woke-beweging zelf blijft ‘toxic-woke’ echter het grootste podium opeisen. Dit veroorzaakt nogal wat onenigheid, waarbij aantijgingen van ‘transfobie’ en claims op slachtofferschap over en weer vliegen. Hier wordt dankbaar misbruik van gemaakt door ‘troll farms’, die maar al te graag olie op het vuur gooien met neppe ‘woke memes’ op sociale media. Factchecken blijft belangrijk, zowel voor als bij kritiek op de woke-beweging.

Uit het moeras

De strijd voor een meer rechtvaardige, inclusievere, gelijkwaardigere en minder vervuilende samenleving wordt breed gedragen. Een nieuwe, puriteinse dogmatiek waarbij elke onwelgevallige mening of feilbaarheid onmiddellijk wordt af geserveerd, niet.

Het is in de geschiedenis vaker geprobeerd om een cultuuromslag te bewerkstelligen door de taal te veranderen, door kunst te ‘cancelen’, boeken te verbannen of door sprekers het zwijgen op te leggen. Maar het opeisen van exclusiviteit brengt niet meer inclusiviteit. Tirannie brengt geen rechtvaardigheid. Racisme bestrijd je niet door mensen te beoordelen op basis van hun huidskleur. Elke beweging die niet in staat is zijn eigen uitwassen in te dammen, verzuipt uiteindelijk in zijn eigen moeras. Dat is wat er mis is met woke.

Maar niet getreurd, ook de woke-beweging zal in de spiegel moeten kijken. ‘Calling out the call-out-culture’, noemt professor Loretta J. Ross zo’n proces. Ze krijgt er de wind van voren voor, wat vooral haar gelijk aantoont. Als de woke-beweging ten onder gaat, komen al die mooie idealen vanzelf wel weer boven water. Als een regenboog na een onweersbui.

6 antwoorden op “Wat is er mis met ‘woke’?”

 1. Woke > awake > aware.

  Woke is meer als; ‘net uit mijn slaap gewekt’ dan als ‘ik ben al helemaal wakker’.

 2. Ik herken wat je schrijft. Ik publiceerde eerder over die spuuglelijke “ik ben gelijker dan jij” vlag: https://www.gaykrant.nl/2020/07/30/omgekeerde-regenbogen/ en kreeg daarmee enorme ruzie met de gemeenschap (waarna ik opstapte als eindredacteur van de Gaykrant).

  En met “de nieuwe moraalridders” kreeg ik het dusdanig aan de stok met de dames (en een paar heren) van het Diversiteitsplatform in Marketing, dat ik daar ook maar weggegaan ben. https://www.marketingtribune.nl/content/nieuws/2021/08/diversiteit-in-marketing-de-nieuwe-moraalridders/index.xml

  Ik legde de persoonlijke voornaamwoorden uit in https://www.marketingtribune.nl/content/weblog/2021/10/column-marketing-the-rainbow-voornaamwoorden/index.xml maar vooral ook omdat ik het zelf niet begreep.

  (En dan die alfabetsoep: https://www.marketingtribune.nl/content/weblog/2021/09/marketing-the-rainbow-alfabetsoep/index.xml)

  Maar ook dat gedoe, c.q. die onzin over “Get woke, go broke”: https://www.frankwatching.com/archive/2021/12/06/woke-marketing-campagnes/

  Er valt heel veel over te zeggen, en laten we dat blijven doen. Ik ben alleen bang dat het de LHBT-gemeenschap nog meer verdeeld, en dat de buitenwereld denkt: het zal allemaal wel.

  Groet!
  @lfred

 3. Past ook wel in veel breder patroon van een slachtoffer protocol waar in deze samenleving en tijd alle poorten voor opengaan. De oude Nietzsche had het eind 19e eeuw al goed gezien – God is dood maar we houden een samenleving over van priesters en slachtoffers. Overigens is de klassieke gay al lang niet zielig genoeg meer, dat wordt geassocieerd met types als Pim Fortuyn en Gordon, die goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen en onwelgevallige meningen erop na houden. Vandaar dat het slachtoffer-team is uitgebreid met meerdere letters…

 4. Slap verhaal, waarbij een paar willekeurige voorbeelden (Amber Heard) gebruikt worden om zogenaamd het ongelijk van de woke ‘beweging’ aan te tonen. Geen enkele statistische onderbouwing, hoofdzakelijk anekdotisch bewijs en whataboutisms.

 5. Hoi Johannes,
  Ik vind het een interessant stuk maar zie niet meteen hoe dit de vinger op de plek legt van wat er mis is met woke. Nou is het mogelijk te eloquent geschreven voor mij en/of ik heb teveel gedronken tijdens de oud- en nieuwjaarsviering en ben nu allesbehalve wakker.

  Wat er, volgens mij, mis is met woke is dat het niets te maken heeft met wakker zijn en te pas en te onpas wordt toegepast(maar wel weer met …past dus heel verwarrend allemaal vandaar de verwarring) .

  Woke komt in mijn beleving uit een achterdochtige(al dan niet terecht), samenzwering aanhangende hoek, en betekend zoiets iets als:”Ik trap niet meer in de in slaap sussende retoriek en zie erdoorheen”.
  Het kan worden gebruikt voor zaken als klimaatverandering beheer, virus vaccins, -crisissen, en aanverwante praktijken die worden aangewend bij de oplegging van noodmaatregelen die, ogenschijnlijk/oogluikend(vandaar het wakker met de ogen open), niets verbeteren aan de feitelijke uitkomst maar wel ellende opleveren voor diegenen die er nooit bij betrokken werden, achter stonden of baat bij hadden.

  “Woke” is helemaal niet van toepassing op lhgtb+ onderwerpen.
  Op het onjuist toepassen daarvan is juist het woke mechanisme wel weer van toepassing.
  Zoals op de hele retoriek over hoe je per se niet in een hokje geduwd wilt worden omdat je je eigen hokje hebt gekozen, en dat per se beter vind dan een ander hokje, of helemaal niet in hokjes geloofd; en dat dat heiligmakend is en vervolgens wordt misbruikt voor het uitvoeren van beleid met eigenbelang dat verre van all-inclusive is, laat staan voor “het grotere goed”,
  Dat is een in slaap gesukkelde, of op zijn minst slaapverwekkende, vermindering van de grondbeginselen van gelijkheidsbesef.

  Teruglezend: Dit verhaal is minstens zo verwarrend als jouw stuk en daar ben ik trots op =)

  Groet,
  Machiel

Geef een reactie