Ik voel dus ik ben: een definitie van woke


21 september, 2022

Het Algemeen Nederlands Woordenboek geeft de volgende definitie van de term woke:

  • alert op mogelijke maatschappelijke misstanden, zoals racisme en discriminatie, en proberend die te vermijden;

ook:

  • behorend bij iemand die woke is;
  • maatschappelijk bewust;
  • maatschappijkritisch

Dit is weliswaar een heldere definitie, maar tegelijkertijd zegt hij weinig. Want als mensen zich kritisch uitlaten over woke, dan is dat vrijwel nooit omdat zij niet alert zijn op mogelijke maatschappelijke misstanden, zoals racisme en discriminatie. Mensen die kritisch zijn op woke zijn het vaak niet eens met wat woke activisten als maatschappelijke misstanden (zeggen te) zien. Ook zijn ze het niet eens met hetgeen waartoe woke activisten anderen proberen te dwingen.


Martin Harlaar is freelance historicus en auteur van het recent verschenen boek Ben ik wel woke genoeg? In 2021 verscheen van hem bij Gompel&Svacina De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan? In dat boek spelen diversiteit en dialoog een belangrijke rol.

Tijdens zijn recente ontdekkingstocht door het Land van Woke is hij gaan betwijfelen of een echte dialoog met Social Justice Warriors wel mogelijk is.

Wat is wel/niet woke?

Er zijn mensen met een christelijke achtergrond die abortus zien als een maatschappelijke misstand. Zij pleiten ervoor om abortus te verbieden. Deze mensen worden niet als woke gezien. Er zijn mensen met een penis die zichzelf identificeren als vrouw. Sommigen zien het als een maatschappelijke misstand dat zij niet worden toegelaten in ruimtes die bestemd zijn voor vrouwen. Zij eisen dat zij wel tot deze ruimtes worden toegelaten.

Deze mensen worden wel als woke gezien. Zij worden gesteund door mensen die zichzelf als woke beschouwen, ook al behoren zij niet tot deze ‘gediscrimineerde’ groep. Mensen die zichzelf als woke zien, zijn solidair met anderen die zichzelf als slachtoffer zien. Zij verklaren zich openlijk (opdat anderen kunnen zien dat zij deugen) solidair met de eisen van die slachtoffers.

Als we kijken naar de dagelijkse praktijk van woke, dan zou ik – teneinde de zaken iets helderder te krijgen – de volgende definitie willen voorstellen:

Woke is de dictatuur van de slachtoffercultuur

Woke is een samenklontering van individuen, groepjes en groepen die zichzelf zien als achtergesteld en gediscrimineerd (als slachtoffers). Zij vragen of eisen dat anderen (hun vermeende onderdrukkers) zich in woord en daad aanpassen. Uit angst om te kwetsen, maar niet zelden ook uit lafheid, gaan anderen mee in zulke eisen – of lopen er zelfs op vooruit. We noemen dit ook wel politiek correct gedrag. 

Laat ik een voorbeeld geven dat aansluit bij het eerdere voorbeeld van de man die zich identificeerde als vrouw. Omgekeerd zijn er namelijk ook vrouwen die zich identificeren als man. Als deze biologische vrouwen zeggen dat zij een man zijn, dan zijn zij volgens de woke ideologie ook daadwerkelijk een man.’ Medische ingrepen zijn niet langer een vereiste. De subjectieve ervaring is in het woke denken belangrijker dan de objectieve werkelijkheid. Ik voel dus ik ben.

Het Humanistisch Verbond

Een ander onschuldig voorbeeld hiervan kunnen we vinden in een artikel op de website van het Humanistisch Verbond (HV). Daar lezen we het volgende over ‘de stem van menstruerend Nederland’: Ava. Daar lezen we het volgende over Ava, een nieuwe, door het HV gesteunde organisatie: ‘Ava is de afkorting van anticonceptie, vrije keuze en abortus en is bedoeld voor alle Nederlanders die menstrueren.’

Niet zo heel lang geleden zou het woord vrouwen zijn gebruikt in plaats van alle Nederlanders die menstrueren. Maar aangezien er ook mensen met een vagina zijn die zich als man identificeren, gooit het HV – uit angst om te discrimineren of te kwetsen – haar humanistische waarden te grabbel.

Zoals gezegd, dit is een vrij onschuldig voorbeeld. Ernstiger wordt het als woke activisten overgaan tot het monddood maken van mensen, tot broodroof en tot doodsbereidingen. Laat mij u nog één van talloze voorbeelden geven.


Mocht u hierover meer willen lezen, dan kan ik u het boek Ben ik wel woke genoeg? (2022) aanraden. Aan dat boek deden 26 academici uit binnen- en buitenland mee, waaronder een aantal dat uit persoonlijke ervaring sprak, te weten:

Dorian Abbot, Henry Bauer, Floris van den Berg, Peter Boghossian, Sarah Bracke, Johan Braeckman, Erwin Chemerinsky & Howard Gillman, Paul Cliteur, Meindert Fennema, Sibo Kanobana, Ruud Koopmans, Lawrence Krauss, Anna Krylov, Mary Lefkowitz, Judi Mesman, Helen Pluckrose, Julian Schaap, Harvey Silverglate, Peter Tatchell, Neil Thin, Rebecca Tuvel, Sebastien Valkenberg, Walter Van Steenbrugge, Richard Westra, Walter Weyns en Dick Zijp.


Lesbiennes met een penis

Kathleen Stock was hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Sussex en zij is lesbisch. Seksueel voelt Kathleen Stock zich, het zal u niet verbazen, aangetrokken tot (sommige) vrouwen met een vagina. Maar zij voelt zich tot geen enkel mens met een penis aangetrokken. Er zijn echter mensen met een penis die zichzelf identificeren als een vrouw, die op vrouwen vallen en zichzelf derhalve presenteren als lesbiennes. Tot deze categorie voelt Kathleen Stock zich seksueel niet aangetrokken. Het ‘uitsluiten’ van lesbiennes met een penis wordt door woke activisten gezien als ‘transfoob’, als uiting van haat tegenover transgenders.

Kathleen Stock kreeg ruim drie jaar lang te maken met demonstraties en doodsbedreigingen. Ze werd niet gesteund door het universiteitsbestuur en niet door haar collega’s, althans niet openlijk. Want net als bij andere dictaturen is weliswaar lang niet iedereen het eens met de machthebbers (in dit geval de woke activisten). Maar men durft daar niet openlijk uiting aan te geven, uit angst zelf doelwit te worden van de woke activisten.

Protesten aan de Universiteit van Sussex

De woke revolutie heeft zich in enkele jaren tijd verspreid over de meest uiteenlopende sectoren van de samenleving. En steeds vaker zien wij personen en instellingen capituleren voor woke activisten, ook als die activisten nog niet in zicht zijn. Beter de witte vlag te vroeg dan te laat gehesen. Nog beter is het om de Pride Progress vlag te hijsen: het symbool van de woke beweging. Laat zien dat u deugt!


Geef een reactie