NIEUWS – NEDERLAND


Hieronder staan nieuwsupdates over woke, waaronder actuele artikelen, rapporten, aankondigingen, opiniestukken, evenementen, uitspraken, video’s, podcasts, en andere updates rondom ‘woke-gerelateerde’ thema’s, zoals onderwijs, (sociale) rechtvaardigheid, (trans)genderidentiteit, racisme, academische vrijheid, en (equality) dataverzameling. In dit overzicht staan personen, websites, organisaties en instellingen in Nederland, Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die op één of andere manier betrokken zijn bij de opmars van ‘wokisme’ in instituten en samenleving.


Hieronder staat een kleine selectie van Nederlandse nieuwsupdates. Wilt u écht weten hoe het ‘wokisme’ zich in op dit moment in Nederland ontwikkelt? Als lid van de Spinozagroep heeft u op deze pagina toegang tot een overzicht zoals hieronder – maar dan vele malen uitgebreider – met actuele nieuwsupdates van:

 • Artikel 1 – Midden Nederland
 • Athena’s Angels
 • BIJ1
 • The Black Archives
 • Bureau Gelijke Behandeling
 • COC Nederland
 • Code Culturele Diversiteit
 • Code Diversiteit & Inclusie
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Commissariaat voor de Media
 • De Correspondent
 • Digitaal U-Blad (DUB)
 • ECHO (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid)
 • ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)
 • Folia (Medium UvA)
 • Genderpunt
 • Humanistisch Verbond
 • International Institute for Scientific Research
 • Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
 • Leids Universitair Weekblad Mare
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, thema’s:
  • Wetenschap
  • Hoger Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs
  • Veilig leren en werken in het onderwijs
  • Burgerschap
 • Nationaal Cöordinator tegen Discriminatie en Racisme
 • Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM)
 • NPO 3FM
 • New Urban Collective (NUC)
 • Nuffic
 • OneWorld
 • Racisme in Nederland
 • Rijksoverheid, thema’s:
  • Discriminatie en Racisme
  • Duurzame Energie
  • Klimaatverandering
  • Kunst en Cultuur
  • LHBTI-Emancipatie
  • Vrouwenemancipatie
 • Sociaal-Economische Raad (SER) in Bedrijf
 • Spinozagroep
 • Stories that Move
 • Transgender Netwerk Nederland (TNN)
 • Uit de Klas
 • Vereniging Hogescholen
 • Voor de Klas
 • Voorzij
 • Wageningen University (DEI)
 • Wit Huiswerk
 • Women – Dutch Gender Platform
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
 • Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo)
 • ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland + NWO Medische Wetenschappen)

The Black Archives (TBA) is een deels activistisch ingestelde organisatie, bestaande uit onder andere een historisch archief en cultureel centrum. TBA valt onder de New Urban Collective (NUC). TBA werd en/of wordt (net als KOZP) onder andere gefinancierd door Europese antiracisme-organisatie ENAR en meer recent het Amsterdams fonds voor de kunst.

TBA was betrokken bij de “liquidatie” van de Amsterdamse straatnamencommissie eind 2021. Ook heeft TBA in augustus 2021 een ‘rapport‘ over ‘anti zwart-‘ en ‘institutioneel racisme’ in Amsterdam uitgebracht.

Hun kritiek op het diversiteitsbeleid van de VU en de UvA leidt tot aanbevelingen als een ‘zwarter’ en inclusiever curriculum met meer aandacht voor kolonialisme en slavernij in onderwijs en bibliotheken, verplichte trainingen voor docenten, en een “externe waakhond” in het onderwijs die “dwingend advies” geeft en de autoriteit heeft om in te grijpen.

TBA richt zich eveneens op het bewerkstelligen van (etnische) quotas en ‘antiracisme op universiteiten’ onder de hoede van de KNAW met actoren als de voormalige VU-rector, een Athena’s Angels-lid en tevens voormalig Leiden Univesity College-decaan, en een journalist.Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft samen met School & Veiligheid deze intersectionele ‘Checklist antidiscriminatie in het basisonderwijs‘ gecreëerd. Hierin wordt aangeraden aandacht te geven aan onder andere: ‘discriminatie, racisme, antisemitisme, validisme, LHBT-discriminatie of seksisme in het verleden (bijvoorbeeld slavernijverleden) vanuit het perspectief van de slachtoffers.’ Verder dienen leraren aandacht te hebben voor verzet tegen discriminatie (racisme en antisemitisme) door de eeuwen heen, en wordt aangeraden dat een zogenaamd ‘eurocentrisch perspectief’ wordt voorkomen.’

Deze aanpak wordt bestendigd door middel van bijvoorbeeld online cursussen ‘inclusief onderwijs‘ voor onderwijzers in Amsterdam, en via ‘spoedcursussen racisme’ onder het thema wereldburgerschap.

KIS biedt ook een overzicht aan van Antidiscriminatie leermiddelen (sic.) voor het onderwijs. Hierin staan allerlei lesmethoden met namen als ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’, ‘Slavernij en Racisme’, ‘Dossier racisme’, Keti Koti, de ’trans-Atlantische slavenhandel’, ’tot slaaf gemaakten’, en het Diversiteitsspel.

Deze leermiddelen zijn onder andere gericht op doelen als ‘Burgerschapscompetenties’ en ‘Inclusieve cultuur op school’. Ook zijn er door het hele land, per provincie, discriminatiebureau’s die voorlichting, gastlessen, cursussen,  burgerschapsonderwijs, advies, en andere materialen aanbieden.


Terwijl het eenzijdige diversiteitsbeleid en ‘woke‘ de academische vrijheid steeds meer bedreigen, blokkeert het academisch establishment de discussie, doet de KNAW hier expliciet geen onderzoek naar en publiceert in plaats daarvan een ‘richtsnoer‘.

Ondanks brede weerstand, juichen de vorige KNAW-president (en de toekomstige rector van de UvA) ‘woke’ juist toe en duwen zij diversiteitsplannen (waaronder de Barometer) door tot aan MT-niveau in al haar instituten.Hoe is de functie van Nationaal Coördinator tot stand gekomen?

Racisme en discriminatie zijn overal, en moeten breed worden bestreden‘, kopt de Volkskrant eind 2020. Daarom wil minister Ollongren (partijgenoot van de minister van OCW) een ‘nationaal coördinator discriminatie en racisme’ benoemen én een ‘zware adviescommissie’.

Ook het College voor de Rechten van de Mens roept de overheid in maart 2021 op om een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding te benoemen. Minister Van Engelshoven schrijft begin 2021: ‘Door de toename in aandacht voor het onderwerp stijgt volgens de VH en de VSNU ook het aantal meldingen. Daardoor komt er steeds meer inzicht in de problematiek, die vervolgens beter aangepakt kan worden.”

Het creëeren van een ‘zware adviescommissie’ (zie onder) en het bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, was een reactie op zogenaamd wijdverspreide racisme en discriminatie. In bredere zin is deze ontwikkeling onderdeel van de nieuwe Europese antiracisme-strategie.

Bovengenoemde adviescommissie bestaat o.a. uit rectoren, decanen en KNAW-leden die o.a. met organisaties als The Black Archives de fel bekritiseerde diversiteitsagenda tot op het hoogste niveau doorduwen.

Dergelijke ‘zware maatregelen’ worden onderbouwd met verwijzing naar een stijgend aantal meldingen van discriminatie en racisme.

Echter, het aantal meldingen van discriminatie en racisme stijgt juist ook door de uitbreiding van de definities van discriminatie en racisme (aangemoedigd door het College voor de Rechten van de Mens), in combinatie met een eveneens groeiend aantal meldpunten. Inclusiviteitsprojecten, onderdeel van het ‘Nationaal Actieplan Mensenrechten‘, worden bijvoorbeeld ingezet om de ‘meldingsbereidheid’ rondom discriminatie en racisme te ‘vergroten en bevorderen’. Dit kan begrepen worden als het institutionaliseren van een zogeheten ‘slachtoffercultuur‘.

Op 15 oktober 2021 wordt de eerste antiracisme-coördinator aangesteld in zijn nieuwe functie. Dit volgt enkele maanden na zijn Europese collega, die sinds haar aanstelling hard bezig is met (etnische) dataverzameling zoals hier beschreven. De gevolgen van deze dynamiek worden steeds duidelijker, zoals in juli 2022 met dit onderzoek – niet naar meldingen, maar – naar ‘gevoelens van discriminatie’.


De Nuffic heeft Diversiteit en Inclusie volledig omarmd, en fietst het zodanig alle lagen van het onderwijs in. Op deze pagina staan talloze initiatieven op het gebied van diversiteit & inclusie uit het Nederlandse hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en het primair & voortgezet onderwijs.

Via de Nuffic-campagne “Wereldklasse” worden “de kracht van diversiteit” en “kansengelijkheid in onderwijs” aandacht gegeven op het mbo. Ook binnen het Unesco-scholennetwerk voor primair en voortgezet onderwijs en het mbo zijn diversiteit en inclusie een belangrijk onderdeel. Voorts wordt de Gelijke Kansen Alliantie aangeraden, alsmede Nuffic-artikelen zoals “10 manieren om je klas inclusiever te maken, “5 tips voor een inclusievere middelbare schoolklas” in “deze tijd waarin Black Lives Matter veel aandacht krijgt.” Ook staat hier een interview met aardrijkskunde docent en eTwinning ambassadeur Roberto Breeveld getiteld “Diversiteit in het klaslokaal” over “#Blacklivesmatter en racisme in Nederland.

Onder het kopje “Meer lezen en leren?” raadt het Nuffic de (controversiële) website “Wit Huiswerk” aan, welke overigens vanaf maart 2020 langere tijd op de voorpagina van de Vrije Universiteit stond. Wit Huiswerk behelst een “lesje antiracisme  voor witte mensen” of meer neutraler een “naslagwerk voor witte mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen.”

De website linkt onder andere door naar de test “Heb jij witte privileges?” bij BNNVARA; een artikel en video met Robin DiAngelo (auteur van White Fragility) genaamd “Zo ontleed je de uitspraken van een racisme-ontkenner” op NPO3, een OneWorld-artikel dat ook in een Bij1-Amsterdam leeslijst staat genaamd “Hoe word ik een goede bondgenoot?,” en een artikel van De Correspondent getiteld “Institutioneel racisme in Nederland: wat het is, waar het zit, en wat jij eraan kunt doen.


De Sociaal-Economische Raad en VNO-NCW werken in co-creatie met bedrijven aan de opbouw van een diversiteitsportaal ten behoeve van “de realisatie van een evenwichtiger man/vrouwverhouding op de werkvloer.” Via de nieuwe wet ingroeiquotum (sinds 1 januari 2022) kunnen ‘streefcijfers’ worden gehanteerd om o.a. vrouwenquota en diversiteitsquota te bewerkstelligen.

Onder de voormalige voorzitter en verscheen het rapport “Diversiteit in de Top” verscheen. Tevens is zij voorzitter Ad hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven. De andere “onafhankelijke leden” van de commissie zijn CvB-voorzitter van de UvA Geert ten Dam en VU-hoogleraar Halleh Ghorashi (die tracht werkvloeren minder “wit” te maken).

Diversiteitscharters

Via Europese Diversity Charters, zoals van het EU Platform of Diversity Charters worden organisaties en bedrijven aangemoedigd en ondersteund in bij diversiteits- en inclusiebeleid.

Daarbij is de SER verantwoordelijk voor ‘Diversiteit in Bedrijf’ (DiB) met de ‘Charter Diversiteit.’

Via Diversiteit Charters van de SER komt het ‘diversiteitsdenken’ alle organisaties binnen, waaronder rechtbanken zoals die in Amsterdam en Rotterdam. Bij DiB hebben bijna 300 bedrijven de Charter Diversiteit ondertekend. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven een diversiteitsbeleid welke nodig zou zijn voor een “inclusieve arbeidsmarkt.”

Trainingen aldaar worden verzorgd door academici (en een Athena’s Angels-lid) via diversiteitsprojecten zoals o.a. de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor (NIM).

Wit Huiswerk behelst een “lesje antiracisme  voor witte mensen” of meer neutraler een “naslagwerk voor witte mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen.” Deze site stond vanaf maart 2020 langere tijd op de voorpagina van de Vrije Universiteit stond, en nog steeds bij de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Amsterdam.

Wit Huiswerk is zowel een website als, inmiddels, een boek. Journaliste Elma Drayer schrijft van dit boek eind 2020 in de Volkskrant deze recensie:

“Niet lang geleden riep Anne van der Ven (‘strategist for the creative industries’) het digitale platform with withuiswerk.nl in het leven, bestemd voor witte burgers die willen werken aan hun racistische inborst. Daaruit komt de bundel Wit huiswerkvoort, die dezelfde missie heeft. In de inleiding schrijft Van der Ven: ‘We groeien op in een samenleving die gebouwd is op racisme, en het gaat erom in hoeverre we ons best doen om dat te veranderen.’ Het onthutsend slordig geredigeerde boek bevat essays van twaalf auteurs van kleur. Vijf van hen (onder wie Clarice Gargard en Romana Vrede) vonden het niet nodig om een nieuw stuk in te leveren; zij lieten een tekst recyclen die eerder verscheen. Voor alle bijdragen geldt dat ze braafjes het Angelsaksische identiteitspolitieke jargon nabauwen. Dan krijg je zinnen als: ‘De geschiedenis, mijn eigen leven, de mensen om mij heen en de queerbeweging hebben mij geleerd dat je geen enkele beweging kan bouwen zonder het centraliseren van antiracisme.’ Primeur: bij mijn weten is Wit huiswerk het eerste Nederlandstalige boek dat ‘wit’ met onderkast spelt en ‘Zwart’ consequent met een eerbiedigheidskapitaal.”


Nieuwsupdates over woke